Wednesday, 28 December 2011

Kesan globalisasi ekonomi pada budaya dunia

Globalisasi ekonomi mungkin mempunyai kesan yang kuat pelbagai budaya dunia yang berbeza. Populasi mungkin meniru aliran antarabangsa pasaran modal dan tenaga kerja dalam bentuk imigresen dan penggabungan budaya. sumber asing dan tindakan ekonomi dapat mempengaruhi budaya asli yang berbeza dan boleh menyebabkan asimilasi orang-orang asli. Penyelidik kini mempelajari kesan daripada globalisasi ekonomi terhadap penduduk pemuda di berbagai dunia seperti Arab, Amerika Selatan, Asia Tenggara, Caribbean, dan penduduk Afrika. Sebagai penduduk ini dihadapkan dalam bahasa Inggeris, Komputer, muzik barat, dan budaya Amerika Utara, perubahan sedang menyusut dicatat dalam saiz keluarga, imigresen ke bandar-bandar besar, amalan kencan lebih santai, dan peranan gender berubah.

George Ritzer menulis tentang MacDonalization masyarakat dan bagaimana perniagaan makanan segera yang tersebar di seluruh Amerika Syarikat dan di seluruh dunia, memaksa penduduk dunia untuk mengadopsi budaya makanan segera.  Dalam buku ini, Ritzer juga menulis tentang bagaimana perniagaan lain coppied model perniagaan Restoran McDonalds Corportation untuk pengembangan dan pengaruh. Pada tahun 2006, 233 daripada 280 atau lebih dari setengah dari Restoran McDonalds baru opended berada di luar negeri. Pada tahun 2007, Jepun mempunyai 2.828 lokasi Restoran McDonalds dan berfungsi sebagai salah satu contoh dari kesan global corportaions antarabangsa. The Body Shop, sebuah syarikat kosmetik Inggeris ekologi yang bersangkutan, merupakan proses MacDonaldization bekerja di segala arah Berbagai negara eksport versi mereka sendiri MacDondalisasi namun memiliki pengaruh yang sama dengan kepiawaian kebudayaan dunia.

Monday, 12 December 2011

KESAN-KESAN GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN SESEBUAH NEGARA SEDANG MEMBANGUN


Globalisasi akan memajukan ekonomi Negara

Globalisasi mewujudkan kerjasama dan persefahaman sejagat

Pemindahan teknologi ke negara kita akan bertambah pesat akibat globalisasi

Globalisasi juga menyebabkan penjajahan ekonomi oleh negara-negara maju

Globalisasi menyebabkan pencemaran budaya berlaku1. Globalisasi akan memajukan ekonomi negara.
 • Dengan kemajuan telekomunikasi, maklumat ekonomi boleh diikuti sepenuhnya.
 • Peniaga boleh menghubungi seluruh dunia dengan sidang video, Internet dan E-mail.
 • E-dagang dan E-banking juga dapat dijalankan.
 • Dengan ini, peniaga boleh meluaskan pasaran barangan dan perkhidmatan ke seluruh dunia.
 • Perdagangan antarabangsa dapat dijalankan.(berniaga/membeli-belah melalui elektronik.)
 • Peniaga dan pengguna menjual dan membeli barangan melalui internet.
 • Oleh itu, ekonomi negara berkembang pesat. (promosi pelancongan)


Online shopping

E-dagang

E-banking


2. Globalisasi mewujudkan kerjasama dan persefahaman sejagat.
 • Seluruh dunia boleh berhubung dan berinteraksi.
 • Kita boleh bertukar pengetahuan, pengalaman, budaya dan sebagainya.
 • Dengan ini salah faham dapat dikurangkan.(Hubungan erat dapat dijalin)
 • Sebarangan peristiwa dan keadaan di tempat yang lain akan diketahui dengan segera.
 • Dengan itu, kita boleh membantu negara yang berada dalam kecemasan.
 • Jadi, persefahaman sejagat yang lebih erat dapat dicapai. 3. Pemindahan teknologi ke negara kita akan bertambah pesat akibat globalisasi.
 • Pelabur asing dengan mudah membawa teknologi baru ke negara lain.
 • Misalnya syarikat Microsoft/IBM/Acer/Intel dsn melabur di MSC.
 •  (Modal, pekerjaan, latihan tenaga pakar)
 • Pusat penyelidikan dan pembangunan R&D teknologi multimedia/teknologi canggih akan muncul.
 • Syarikat komputer akan menjalankan R&D di  MSC.
 • Rakyat kita yang turut terlibat akan menjadi mahir selepas dilatih. (dapat bantuan melalui internet)
 • Mereka lambat laun akan mampu menerap teknologi canggih asing. 
 • Dalam jangka panjang Malaysia akan mampu mencipta teknologi(R&D) sendiri.

4. Globalisasi juga menyebabkan penjajahan ekonomi oleh negara-negara maju.
 • Globalisasi menyebabkan negara maju mengetahui kedudukan ekonomi kita dengan telus.
 • Mereka juga dengan mudah terlibat dalam perniagaan saham BSKL kita.
 • Mereka juga dapat membuat spekulasi mata wang kita.
 • Akibatnya penyangak mata wang barat seperti George Soros berjaya meruntuhkan ekonomi Asia.
 • Kegawatan ekonomi Asia 1997/1998 sehingga hari ini belum pulih sepenuhnya.
 • Selain itu, negara maju dapat menguasai pasaran negara membangun.
 • Dengan kekuatan kewangan dan kemajuan TM, mereka dapat mempengaruhi minda Dunia Ketiga.


5. Globalisasi menyebabkan pencemaran budaya berlaku.
 • Kini, TM/telekomunikasi begitu canggih sehingga melampaui sempadan negara.
 • Budaya liar dari barat dapat kita ikuti melalui internet, TV dsn. 
 • Budaya liar ini langsung tidak dapat ditapis.
 • Maka generasi muda terikut-ikut dengan nilai runtuh seperti….
 • Seluruh dunia akan dipengaruhi oleh budaya barat yang dominan. 
 • Budaya tempatan yang murni akhirnya dikikis oleh globalisasi.

    Thursday, 8 December 2011

    JURNAL PILIHAN

    Ideopolis di wilayah Bandaraya Kuala Lumpur: Ke arah
    memperkasakan daya saing hub pendidikan di peringkat global

    Abstrak
    Anjakan paradigma ke arah k-ekonomi dalam era globalisasi memerlukan pelbagai pihak berkepentingan, sama ada mereka itu pihak industri, governans ataupun universiti menjadi lebih berdaya saing, proaktif dan inovatif dalam mencipta peluang-peluang baru. Bagi memenuhi tuntutan-tuntutan ini, pembentukan sebuah ideopolis sebagai satu strategi pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan menjadi fokus kebanyakan negara-negara sedang membangun. Banyak kajian menunjukkan bahawa melalui pendidikan atau hub pendidikan, sembilan komponen atau pemacu sebuah ideopolis dibangunkan dan berkembangan dari wilayah bandar raya. Ini termasuklah membuat pelaburan secara fizikal bagi bandar raya ilmu, membina aset sedia ada, mempelbagaikan pengkhususan, organisasi berkemahiran tinggi, sektor pendidikan yang vibrant, penawaran ilmu yang distintif, kepelbagaian hubungkait, kepimpinan yang teguh, dan pelaburan dalam komuniti. 
            Bagi Malaysia, hub pendidikan secara meluas diakui memainkan peranan penting dalam memperteguhkan ekonomi, sosial dan kebajukan masyarakat secara keseluruhannya, justreu berupaya mencapai sembilan pemacu utama ideopolis. Namun sejauh manakah keupayaan negara mencapai sasaran ini? Apakah institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia sama ada awam ataupun swasta memiliki keupayaan bagi mempastikan pemacu-pemacu ini tercapai? Berdasarkan kajian empirikal di wilayah bandar raya Kuala Lumpur, artikel ini membincangkan pencapaian wilayah bandar raya dalam konteks pemacu-pemacu ideopolis terpilih. Artikel ini merumuskan bahawa Malaysia secara umumnya, dan wilayah bandar raya Kuala Lumpur secara khususnya telah memperlihatkan kemunculan sebuah ideopolis, seterusnya membantu mempertingkatkan daya saing negara di peringkat serantau dan global.

    -Hamzah Jusoh, Habibah Ahmad, Noor Alyani Nor Azazi-

    Wednesday, 7 December 2011

    ARTIKEL


    KHAMIS, 8 DISEMBER 2011

    ANAK-anak diibaratkan sebagai kain putih. Mencorakkan anak- anak ialah tugas dan tanggungjawab ibu bapa. Keadaan sekeliling serta pengaruh kawan dan rakan sebaya juga merupakan pembentuk kepada peribadi, perwatakan dan gaya hidup anak-anak. Apabila anak- anak tersilap dicorakkan akan menjadi masalah kepada ibu bapa.

                Pada masa kini pengaruh globalisasi melalui kemudahan Internet, facebook, twitter dan sebagainya sangat mudah meresap dalam budaya dan jiwa kanak-kanak berusia 12 hingga 17 tahun. Mereka ini seharusnya mendapat panduan daripada ibu bapa dan guru tentang bahaya dan pengaruh globalisasi pada masa kini. 

                Kajian menunjukkan golongan ini adalah yang teramai menggunakan Internet. Sebanyak 90 peratus daripada mereka menggunakan Internet di sekolah, di rumah dan dalam kehidupan seharian. Mereka juga kebanyakannya tidak memahami kebaikan dan keburukan Internet yang dibawa pengaruh globalisasi. 

                Jika diamati globalisasi mempunyai pelbagai tanggapan, bergantung pada bidang yang disukai seseorang seperti politik, ekonomi, budaya, perdagangan, komunikasi dan seni. Ia merangkumi keseluruhan kehidupan. Justeru, pengaruh bidang budaya sangat kuat mempengaruhi minda dan jiwa kanak-kanak. 

                Globalisasi juga membawa maksud fenomena yang menjadikan dunia kelihatan mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Manusia mudah mendapat maklumat dan sukar menapis unsur negatif yang meresap dalam hati dan minda. 

                Beberapa istilah seperti ‘dunia tanpa sempadan’ dan ‘langit terbuka’ menjadikan seperti perdagangan; pengembangan kuasa politik dan ekonomi ke arah pengembangan peradaban. Ia kelihatan mempunyai agenda tersendiri bagi kuasa Barat. 

                Bagi persediaan menghadapinya, ibu bapa mesti menyediakan kekuatan jati diri dan akhlak kepada anak-anak. Anak-anak sangat mudah terpengaruh dengan pelbagai budaya hedonisme iaitu mementingkan keseronokan dan hiburan semata-mata. Pengaruh nyanyian, budaya berpakaian, makanan dan juga percakapan sangat pantas masuk. 

                Pendek kata, proses globalisasi yang dikehendaki adalah mengikut acuan kita sendiri dan berlaku mengikut kehendak kita. Keterbukaan ekonomi akan diikuti bidang lain, termasuk nilai dan budaya. 

                Kajian pakar psikologi pendidikan iaitu aspek psikologi perkembangan dan aspek psikologi pembelajaran sangat berkait rapat dengan perkara yang baru dan menarik perhatian kanak-kanak. Ia mengkaji tingkah laku yang nyata berkaitan kelakuan dan minat kanak-kanak. Teknologi canggih yang terdapat dalam Internet memang menarik perhatian kanak-kanak dan remaja. 

                Teknologi canggih yang dimanipulasikan Barat, bukan sekadar satelit dan teknologi maklumat, bahkan penemuan sains lain yang sentiasa diusahakan seperti mencipta klon supaya membawa perubahan kebudayaan dalam kalangan manusia. 

                Perubahan pemikiran tentang politik seperti melakukan demonstrasi jalanan juga mempunyai pengaruh berikutan dunia tanpa sempadan menyebabkan pengaruh luar boleh meresap ke negara lain. Globalisasi politik ini juga mempunyai kesan buruk yang menyusahkan rakyat yang tidak berdosa seperti peniaga kecil, orang biasa, pemandu teksi dan pelancong. 

                Proses globalisasi politik sekarang sangat pantas meresap dalam pemikiran dan gaya hidup yang juga dimanipulasikan kuasa Barat. Apa yang jelas yang menjadi tabiat kepada manusia, adalah perkara yang buruk mudah menjadi ikutan. 

                Akal fikiran yang dapat memikirkan ke arah kebaikan adalah landasan penting bagi mengelakkan sesuatu perkara buruk berlaku. Globalisasi mudah mempengaruhi perasaan dan sensitiviti masyarakat ke arah bertindak ganas tanpa memikirkan kesannya. 

                Budaya ganas, tidak berterima kasih, tidak bersyukur sering meresap melalui proses globalisasi. Perlakuan cara berpakaian, cara bercakap, cara bertindak menunjukkan ciri kesejagatan yang dipengaruhi ideologi dan peranannya. 

                Sebagai benteng yang kuat dalam apa juga kegiatan baik politik, budaya dan ekonomi, peranan budi bahasa dan akhlak yang diwarisi sejak turun temurun yang menjadi budaya Melayu dan tamadun Islam seharusnya menjadi landasan. Pembangunan dan kemajuan yang sempurna juga mesti seimbang antara kerohanian dan kebendaan. 

                Ilmu juga harus menjadi benteng kepada segala gejala yang tidak sihat. Ilmu merupakan sesuatu yang bermanfaat dan bentengnya adalah agama serta keimanan. Mempelajari ilmu mesti menjurus kepada kebaikan dan kemanfaatan kepada diri sendiri dan orang lain. 

                Lantaran itu, Nabi s.a.w. berpesan: “Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka dia diberi hidayah dalam ilmu agama. Sesungguhnya memperoleh ilmu itu hanya dengan belajar.” (Riwayat Bukhari). 

                Jelaslah, melalui ilmu agama manusia mendapat hidayah iaitu petunjuk dan pimpinan daripada Tuhan. Petunjuk dan pimpinan itu tentulah perkara yang menjurus kepada kebaikan dan menolak kepada perkara yang tidak baik.

                 Nilai murni dan budaya yang baik berteraskan nilai agama adalah benteng kepada segala pengaruh globalisasi. Akal dan keimanan menjadi pedoman hidup setiap Muslim. Oleh itu, slogan utamakan yang halal dan hindari yang haram hendaklah dijadikan pegangan dalam hidup setiap orang untuk mencari keberkatan. 

                Justeru, Hamka pernah berkata: “Agama tidak melarang sesuatu perbuatan, kalau perbuatan itu tidak merosakkan jiwa. Agama tidak menyuruh melakukan sesuatu perkara, kalau suruhan itu tidak membawa keselamatan dan kebahagiaan jiwa.” 

                Semulia-mulia manusia ialah orang yang mempunyai adab dan agama. Hanya dengan pegangan agama yang mantap seseorang itu dapat menangkis unsur yang tidak baik di Internet dan perkara yang dibawa oleh arus globalisasi pada masa kini. 

                Sesungguhnya, pendidikan adab dan agama mesti dilakukan sejak seseorang itu masih kecil hingga dewasa. Hidup tidak boleh berpandukan perasaan hati yang kadangkala boleh menjahanamkan diri sendiri. Akal fikiran dan iman yang kuat akan dapat menerima sesuatu atau membuat sesuatu dengan baik berlandaskan agama.


    Tuesday, 6 December 2011

    GLOBAL DEMOKRASI

     
    Pendekatan pembangunan telah berubah    Sistem demokrasi  kepada peserta demokrasi


    ‘Top – down’ & ‘bottom – up’ kepada Collaboration


    Pembangunan aktif kepada pembangunan proaktif


    System kerajaan (government) kepada kawal selia yang baik (good  governance)


    Prosedur power kepada knowledge power


    GLOBALISASI EKONOMI : PELUANG DAN CABARAN

    Sejarah ekonomi dunia menunjukkan bahawa penggubalan Perjanjian Brenton Woods pada tahun 1947, terbentuknya mekanisma IMF, World Bank dan WTO, telah membolehkan negara maju muncul sebagai peneraju ekonomi dunia. Negara maju secara terbuka menyatakan hasrat mereka untuk mendominasi orde baru dunia melalui mekanisma ekonomi khususnya WTO.

         Kekuatan mekanisama WTO dapat dikesan melalui peranannya dalam mengatur ekonomi global. Antara lain WTO bertindak sebagai orang tengah dalam menyelesaikan  pertikaian di samping diberikan peruntukan dan ketetapan antarabangsa yang membolehkan badan tersebut bertindak balas terhadap sebarang usaha yang boleh menjejaskan kepetingan negara maju.

         WTO yang dikuasai oleh negara maju, diperteguhkan lagi oleh Pekara I dan Perkara III Perjanjian Perdagangan Teras. Perjanjian ini secara jelas member kuasa kepada syarikat transnasional (MNC) yang berpusat di negara maju untuk menasihati bagaimana kerajaan sesebuah negara harus mentadbir negara masing-masing. Malah menurut Hines (2000), syarikat transnasional milik negara majulah yang menggerakkan perdgangan modal global yang memberi kekuatan kepada order baru dunia.

         Bagaimanapun, usaha ini berjalan agak perlahan kerana wujudnya Perang Dingin antara kumpulan negara Kapitalis Barat yang dipelopori oleh Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan Jepun, dengan negara blok Sosialis-Komunis yang dipelopori oleh Russia. Perbezaan ideologi politik pada waktu itu mengongkong proses peluasan ekonomi pasaran. Ini menyebabkan negara blok Kapitalis Barat berusaha untuk merobohkan tembok politik Komunis. Usaha tersebut akhirnya berjaya setelah kekalahan tentera Russia di Afghanistan dan diikuti oleh pembubaran Kesatuan Negara Soviet Russia. Ini telah membuka lembaran baru kepada sejarah ekonomi-politik dunia.

         Sejak tamatnya Perang Dingin, Amerika Syarikat dan sekutu kuatnya Kesatuan Eropah telah melakar agenda peluasan ekonomi pasaran.

         Malaysia sama ada secara langsung atau tidak, juga tidak terkecuali daripada terkait dalam agenda tersebut.


    Seminar Kebangsaan Geografi:
    UPSI 10-11 Sep. 2007

    Monday, 5 December 2011

    Globalization and the environment

    Globalization is a threat to the environment. The increased economic activity from globalization will create pressure for more inputs from the environment and create more waste to be emitted into the environment. A projected increase in world GDP of six to eight times by 2100 will likely double or quadruple the world’s needs for inputs, and increase potential pollution by two to four times as well.

                Whether the environment will actually deteriorate depends on government responses across the world. Although there will be challenges associated with increased growth, as cited above, there will also be vast resources. As the countries of the world grow wealthier, there is every reason to believe that they will want to purchase more environmental services. The benefits of protecting the environment will increase with growth. Governments in the future will be able to afford to abate pollution, control activities that damage the landscape, and conserve valuable wildlands.

                The question is whether governments will be prepared to respond and deliver the desired environmental protection. Governments will need to learn how to provide environmental protection effectively and efficiently. They must not only create laws to protect the environment, but they must also enforce those laws. Protection must weigh the costs and benefits of each action. Although every country could improve the institutions that protect their environment, the greatest concern about the adequacy of governmental institutions is in developing countries. The absence of sufficient institutional support for environmental protection in developing countries is a major concern in the coming century. As incomes rise, these environmental institutions may gain the needed resources and support to become effective. But if environmental institutions in developing countries are not strengthened as economies develop, economic growth will not lead to environmental protection.

                Although the bulk of the responsibilities for protecting natural resources and the environment will lie with national governments, some issues will be local and some will extend beyond national borders. Soil pollution (solid waste) tends to be a local issue because the problems associated with it tend to be spatially limited (impacting only the local area itself). Air and water pollution, however, tend to be a national issue because the impacts from these decisions tend to extend well beyond state and local boundaries. Only the national government is of sufficient spatial size that it can weigh all the costs and benefits of abatement choices. Transboundary problems where countries share a common resource are likely to be dealt with in bilateral agreements. Neighboring countries should be able to work out agreements to share natural resources that they hold in common.

                But global commons—resources held in common across many nations— require special attention, whether we are concerned about the global atmosphere or the open oceans. International agreements are needed to share these resources and to manage them for the common good. Because protecting global commons can sometimes be costly, as with the control of greenhouse gases, it is critical that these agreements be efficient. Resources to protect global commons must be spent wisely so that everyone remains a party to the agreement. Such international treaties are unquestionably needed and the fate of the global commons depends upon them. This is an area where increased institutional maturing is needed.

                Although there are some very real threats to the environment associated with global economic growth, the greatest risk to the environment is a stagnant world economy with extensive poverty. Without the increased income that will undoubtedly come with globalization, there is very little hope of making much progress in improving global environmental quality. If globalization were to stop, international trade shrink, and the world’s economy come to a standstill, few resources would be left for environmental protection. A smaller global economy may use fewer inputs and generate less pollution, but the environment would not improve. Poor countries would have few resources to address the problems they already face. There would be little chance to improve either human or natural conditions. A hungry voter is very unlikely to want to spend new public resources to protect the environment. A stagnant world economy is very likely to decide that abatement is too expensive to take seriously, and that wildlands need to be developed. All in all, economic stagnation poses as much a risk to the environment as economic growth.

                Global economic growth implies new challenges for protecting the environment. More will have to be done to reduce global inputs and increase abatement. But global economic growth also implies new opportunities. With increased wealth, countries could afford to protect their resources more carefully. All countries would have to develop effective governing structures, but with the increased wealth they could afford them. Long-term environmental protection requires economic growth. Environmentalists should focus their energy on developing effective institutions to guide globalization, not on creating chaos to stop growth.