Thursday, 5 January 2012

GLOBALISASI EKONOMI

Globalisasi ekonomi merujukkan pada ketambahan saling pergantungan ekonomi negara di seluruh dunia melalui ketambahan pantas dalam gerakan lintas sempadan barangan, perkhidmatan, teknologi dan modal. Ia adalah proses menambah integrasi ekonomi di antara negara, memabawa munculnya pasaran global atau pasaran dunia tunggal. Bergantung pada paradigma, globalisasi dapat dilihat sebagai suatu fenomena positif atau negatif.

   Globalisasi ekonomi terdiri daripada globalisasi pengeluaran, pasaran, persaingan, teknologi, dan syarikat dan industri. Sementara globalisasi ekonomi telah berlaku selama beberapa ratus tahun terakhir (sejak munculnya perdagangan perantaraan negara), telah mula berlaku pada peringkat peningkatan selama 20-30 tahun terakhir. Pelambungan kebelakangan ini sebahagian besar telah dicatat oleh negara maju mengintegrasikan dengan negara-negara kurang berkembang, dengan cara pelaburan langsung asing, pengurangan sekatan perdagangan, dan dalam banyak kes imigresen lintas sempadan.


Kadar pembangunan Real GDP per kapita

No comments:

Post a Comment